Χημειο – Οινολογικο Εργαστηριο


            Αναλύσεις κρασιού & μούστου, καθώς και    αποσταγμάτων. Παρακολούθηση οινοποίησης.
            Ανάλυση εδάφους. Πρόγραμμα λίπανσης για όλες τις καλλιέργειες.
            Αναλύσεις νερού - άδρευσης & πόσιμου.
            Αναλύσεις ελαιόλαδου, ελαιοπυρήνα.
            Διάφορες Άλλες Αναλύσεις
            Εμπορία ειδών οινοποίησης & εμφιάλωσης.


Αναλυτικοτερα:

        Ανάλυση οίνου-μούστου
            Προσδιορισμό σακχάρων
            Προσδιορισμό αλκοολικού βαθμού
            Ολική οξύτητα
            Πτητική οξύτητα
            Ολικό θειώδες
            Ελεύθερο θειώδες
            Προσδιορισμό σιδήρου – χαλκού
            Αναλύσεις Αποσταγμάτων
           
            Αναλαμβάνουμε παρακολούθηση                                 οινοποίησης
            Εφόσον ζητηθούν αναλύσεις άλλων                            παραμέτρων

        Ανάλυση ελαίου
            Οξύτητα
           K232, K270, ΔΚ

            Αριθμός υπεροξιδίων
            Δοκιμή νοθείας.
            Μετρήσεις υγρασίας &                                                 ελαιοπεριεκτικότητας σε ελαιοπυρήνες

        Ανάλυση ύδατος
            Ηλεκτρική αγωγιμότητα
            Ασβέστιο
            Μαγνήσιο
            Νάτριο
            Ανθρακικά
            Χλωριούχα
            Νιτρώδη
            Νιτρικά
            pH
            Αμμωνιακά
            Φωσφορικά
            Θειώδη
            Κάλιο
            Σίδηρος
            Μαγγάνιο
            Ολική σκληρότητα
            Παροδική σκληρότητα
            SAR

        Ανάλυση εδάφους
            Μηχανική ανάλυση
            Ηλεκτρική αγωγιμότητα (ΕC)
            pH εδάφους
            Ολικό ασβέστιο
            Οργανική ουσία
            Κάλιο
            Νάτριο
            Φώσφορος
            Ανόργανο άζωτο
            Μαγνήσιο
            Σίδηρος
            Χαλκός
            Θείο
            Βόριο
            Μαγγάνιο
            Ψευδάργυρος

          Προτείνεται Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης


        Άλλες αναλύσεις
            Αναλαμβάνουμε επίσης:
            Αναλύσεις αποσταγμάτων
            Διάφορες αναλύσεις κατόπιν συμφωνίας


UA-21798404-2